Canali TV ricevibili a Resuttano (CL)

 

 

CH. Pol. EMITTENTE POSTAZIONE COMUNE PROV. NOTE
H1 -          
H2 -          
A -          
B -          
C -          
D O Rai Mux 1 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
E -          
E6 -          
F -          
E7 -          
E8 -          
G -          
E9 -          
H -          
21 -          
22 O TGS DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
23 -          
24 -          
25 -          
26 -          
27 -          
28 -          
29 -          
30 -          
31 -          
32 -          
33 -          
34 -          
35 -          
36 O Mediaset 2 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
37 -          
38 -          
39 -          
40 -          
41 -          
42 O Rete A 2 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
43 -          
44 O Rete A 1 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
45 -          
46 -          
47 O TIMB 1 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
48 O TIMB 3 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
49 O Mediaset 4 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
50 -          
51 -          
52 O Mediaset 1 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
53 -          
54 -          
55 O TIMB 2 DVB Contrada Cudia Resuttano CL riposizionato dal 60 UHF il 12/09/13
56 O Mediaset 5 DVB Contrada Cudia Resuttano CL DVB-T dal 22/06/12
57 -          
58 -          
59 -          
60 -         ex TIMB 2 DVB-T dal 22/06/12
61 -          
62 -          
63 -          
64 -          
65 -          
66 -          
67 -          
68 -          
69 -